Voor u ligt het schoolplan van SO Klein Borculo. Het beschrijft het beleid en de ambities van onze school voor de periode 2022-2025. We hebben ernaar gestreefd dit zo kort en krachtig mogelijk te doen.