Ouders/verzorgers

Aanmelden speciaal onderwijs

Heeft u uw kind aangemeld voor een school voor speciaal onderwijs? Dan bepaalt het samenwerkingsverband of uw kind toelaatbaar is. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de problematiek van uw kind. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat uw kind het beste op zijn of haar plek is in het speciaal onderwijs, dan geeft het voor uw kind een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af.

Onafhankelijk advies

Voor het samenwerkingsverband de verklaring afgeeft, wint het onafhankelijk advies in bij deskundigen over de toelaatbaarheid. Als ouders krijgt u altijd een afschrift van dit advies. Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het so. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, moet u uw kind bij een andere school aanmelden.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over onze school of over ons onderwijs? Bel dan met de locatiedirectie: 0545-27 39 44.