Missie

Op onze school voelen kinderen zich altijd welkom. We leren kinderen met gedrags-, ontwikkelings- en psychiatrische problemen omgaan met hun moeilijkheden en we ontwikkelen hun talenten optimaal. Wij gunnen elk gezin een zo zorgeloos mogelijke schooltijd. Dat is ónze roeping!

Visie

Ouders en kinderen mogen verwachten dat wij vanuit een positieve benadering kwalitatief hoogwaardig en passend onderwijs bieden. Het door het gespecialiseerde team geboden pedagogisch klimaat vormt de basis voor de brede en optimale ontwikkeling. Hierbij zien we het volledige kind: in beperking, maar ook in talent. Dat is óns vak!

Onze waarden

We zijn er voor kinderen en ouders. Maar houden ook rekening met ons personeel en onze partners.

Kind

Op mijn school kan ik vallen, opstaan en groeien met een lach op mijn gezicht.

Ouder

Wij voelen ons vanuit eerlijkheid, transparantie en begrip altijd welkom op deze school.

Personeel

Wij krijgen vertrouwen en ruimte om ons werk te doen: samen, daadkrachtig, verantwoordelijk en met plezier.

Partners

Wij werken samen vanuit een hoge mate van betrokkenheid, professionaliteit en wederzijds respect.

Cultuur

Wij vinden werken met plezier een serieuze zaak.

 

Speciaal waar nodig

Op SO Klein Borculo zijn wij speciaal waar het nodig is, maar gewoon waar het kan. We zetten in op een duidelijke, gestructureerde onderwijsomgeving waarin rust, veiligheid en structuur sleutelwoorden zijn. Leren is een doel en middel, waarmee we het maximale uit het kind proberen te halen. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en moeilijkheden van het kind. Hierbij is het uitgangspunt het talent van het kind en niet de beperking.

Ieder kind mag zichzelf zijn

Het team van SO Klein Borculo bestaat uit gespecialiseerde en gemotiveerde leerkrachten en onderwijsassistenten. Basisrust in alle ruimtes is van groot belang in de school. De leerkrachten besteden veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling, de omgang met elkaar en het aanleren van sociale vaardigheden. Op een speelse manier leren we de leerlingen de sociale omgangsvormen aan. In een zo min mogelijk veranderende omgeving bieden we kinderen een specifiek en toereikend alternatief voor hun gedrag in een sociale situatie. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een vast en gewenst patroon van handelen, waarbij ieder kind zichzelf kan en mag zijn.